Velforeningen deltok på innbyggermedvirkning – områdeplan for Bærheim

Velforeningen Skadberg Sør deltok på innbyggermedvirkning – områdeplan for Bærheim Tirsdag 26. november 2019 hadde Sola kommune sammen med Bærheim Byutvikling AS og Stav arkitekter AS invitert naboer, eiere, velforeningen, og de som måtte ønske, til informasjon og åpen dialog om planprosessen til utbyggingen av boligfelt på Bærheim.  De ønsket også Read more…

Dugnad 2019

Lørdag 11. mai 2019 er det dugnad på Skadberg Sør. Møt opp med redskap som rake, spade og godt humør 🙂

Velforeningen stiller med poser og annet tilbehør.

Barn er med i trekningen av kinobilletter.

Generalforsamling 2019

Velkommen til generalforsamling for Velforeningen Skadberg Sør, torsdag 25. april kl. 19:30 på Skadberg skole i «trappa». Inngang i nordøstsiden. SAKSLISTE  1. Styrets beretning (Årsberetning)  2. Regnskap (Balanse 2018, Resultat 2018)  3. Budsjett 2019 /Revisorbekreftelse  4. Vedtektsendringer (?)  5. Innkommende saker   6. Valg    7. Orienteringer  8. Dugnad _____________________________________________________________ I år søker styret etter: – Styreleder Tar du utfordringen? Read more…