Spørsmål og svar

Velforeningen får ofte de samme spørsmålene, og her har vi lagt ut de vanligste spørsmålene listet. Vi er opptatt av å gi alle våre medlemmer samme svar, og håper at du finner svaret du leter etter. Finner du ikke spørsmålet som du har, send en  e-post til post@skadbergsor.no

Økonomisaker er belyst i fanen kontingent, og spørsmål rundt dette tas med styremedlem Valborg – gå til fanen styret.

  Styret
  Dugnad
  Kontigent
  Vedlikehold

  Velforeningens styre står for den daglige ledelse av velforeningen og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

  Styret består av en representant fra hvert av de 6 grendelagene og av direkte valgt leder. Lederen har ikke egen vararepresentant. Dersom en representant fra et av grendelagene ønsker kan representanten stille til valg som styreleder. Blir representanten valgt vil han fungere både som leder og som representant fra grendelaget.

  Ved fravær av styreleder vil det da være en vararepresentant fra grendelaget og nestleder fra styret som overtar de respektive oppgaver og plikter.

  Styret velger selv sin nestleder, kasserer og sekretær blant styrets medlemmer. Ved leders fravær ledes styret av nestleder.

  Saker som gjelder ett spesielt eller flere grendelag eller enkeltpersoner, kan ikke behandles uten at vedkommende grendelag eller vedkommende person er forelagt saken og gitt mulighet til å fremføre sitt syn. Hvis de involverte parter unnlater å møte, til tross for at innkalling er sendt, kan likevel styret behandle, og gjøre vedtak, i angjeldende sak.

  Møter i velforeningens styre skal innkalles skriftlig (e-post/brev/tekstmelding) med minst 1 ukes varsel.

  Hvis saker som ikke er varslet i innkallingen tas opp på styremmøtet, kan to medlemmer av styret få saken utsatt.

  Dugnaden er helt frivillig og det er ikke møteplikt. Vi håper allikevel at så mange som mulig bidrar for et rent og pent Skadberg Sør.

  Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Ja. En eiendom er lik en eier del som i sin tur er lik en stemme i velforeningen.

  Til blant annet: 

  Vedlikehold av felles grøntareal, lekeplasser og vellets område/eiendeler.

  Brøyting av snø/strø på velforeningens eiendom (kommunen tar sitt område).

  St.hansfeiring

  Ulike dugnader (redskap, transport av avfall, etc…)

  For mer informasjon, les vedtekter og dokumenter om regnskap og styremøter.

  Nei.

  Egen postkasse og tilhørende stativ er privat eller delt med naboer eller sameiet. Noen står på velforeningens grunn. Etablering må alltid klareres med grunneier.

  Grunneier av grøft og fellesarealer er kommunen eller velforeningen.

  Dersom du bor i et sameie, så skal du kontakte styret i ditt sameie.

  Etablerte søppel/ postkasse stativer som er i veien for snørydding, eller annen vedlikehold, kan kreves flyttet eller fjernet. Dette avgjør velforeningen.

  Ja. De ulike grendelagene under velforeningen har ansvaret for søppelskurene i sitt delfelt. Kontakt velforeningen dersom det er noe med det søppelskuret du disponerer på ditt felt.

  Utendørs oppussing
  Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.