Regler for bruk av felles parkeringsregler

Sola kommune har beskrevet felles parkeringsregler for Skadberg Sør All parkering innenfor planområdet er regulert som felles, og ikke offentlig, parkering. Det betyr at det er dere som sameie/eiere av boliger innenfor planen som disponerer parkeringsplassene i tråd med bestemmelsene. Det betyr at dette er et privatrettslig forhold og at parkeringen på felles parkering som ikke er i tråd med ønsket bruk/vedtekter/skilting av parkeringsplassene avsatt til felles parkering må løses av boligområdet selv.  Det anmodes at sameier/borettslag informerer alle beboere om regler for bruk av felles parkeringsregler. Det bør også informeres om evt. bruk av et parkeringsselskap for håndheving av Read more…

Generalforsamling 2023

Dokumenter til Generalforsamling 2023 Årsmøtet, eller generalforsamlingen, blir i år avholdt onsdag 26. april kl. 19 på trappene, atriumet, på Skadberg barneskole. Inngang på østsiden.  Her har velforeningen Skadberg Sør har valgt å legge ut årsberetningen, resultatregnskap og balanse til alle beboere (medlemmer av Skadberg Sør).  Har du spørsmål til årsregnskapet, vennligst kontakt kontingent @ skadbergsor . no eller post @ skadbergsor . no  med dine spørsmål. Årsberetning 2022 Se PDF Resultatregnskap 2022 Se PDF Balanse 2022 Se PDF Budsjett 2023 Se PDF Revisjonsberetning 2022 Se PDF Fullmakt / Proxy Se PDF Inngangen er til venstre på bildet. «Trappen» er Read more…

Velforeningen Skadberg Sør søker ny styreleder for perioden 2020-2021

Gjør en innsats for beboere på Skadberg! Velforeningen søker etter en engasjert og fremoverlent person i nabolaget til leder for perioden 2022-2023. En styreleder får blant annet følgende: Oppgaver som både er utfordrende og inspirerende Mulighet til å kunne påvirke nærmiljøet med dine ønsker og meninger Få jobbe med folk som ønsker det beste for bomiljøet til Skadberg Sør Det vil også bli mulighet for å melde sin interesse til å bli med som styremedlem i velforeningen. Valg av grendelagsledere vil bli avholdt under det første styremøtet etter den årlige generalforsamlingen. Hvordan søker jeg? Skriv kort om deg selv og Read more…

Trehytter i skogen er oppført på fredet område

Det gjøres oppmerksom på at trehyttene i skogen er oppført på et automatisk freda kulturminne – en gravhaug fra jernalder. Gravhaugen er et fredet kulturminne og det er ikke lov å gjøre inngrep i eller sette opp installasjoner på haugen. Vi oppfordrer de ansvarlige for trehyttene til å ta disse ned og fjerne disse fra gravhaugen. Hyttene kan gjerne settes opp igjen et annet sted i skogen. Bilde under viser plasseringen av haugen.

Parkering i strid med lov og vedtekt

Parkerer du riktig? De fleste parkeringsplassene på feltet til Skadberg Sør er oppmerket, og noen steder er det skiltet. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de lover og vedtekter som gjelder det feltet du som eier/fører av motorvogn benytter til både bil og henger, eller lignende. Velforeningen har skriv som kan legges på motorvognen, campingvognen, tilhengeren, båten eller annen gjenstand dette gjelder. Ta kontakt med styret dersom du er i tvil om noe er parkert i strid med lov og vedtekt. I vedtektene til Skadberg Sør, som du kan lese her, står det følgende i § 7.3:  Read more…

Sikkerhet ved lading av el-bil

Velforeningen minner om at all lading av el-biler må skje på en trygg måte. Folk må selv holde seg oppdatert angående hvilke lover, regler og forskrifter som til enhver tid gjelder. Paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg har krav om at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B tilfredsstiller ikke dette kravet fordi kontakten ikke er ment for denne typen belastning over tid (varmgang) og fordi bilens ladesystem kan hindre en vanlig jordfeilbryter i å fungere (maskerer likestrøm). At et lynnedslag i nærheten også kan svi Read more…

Trehytter i skogen

Tenk på sikkerhet for andre og deg selv når du har det gøy! Det er kjekt å se at skogen blir brukt, men det må her påpekes at det må være orden og ryddig i skogen. Det ligger søppel, bygningsmaterialer og spiker på bakken rundt hytta. Spiker ligger løst rundt på området og stikker ut av materialet i hyttene, og dette kan være farlig! Vi oppfordrer dere til å tenke helse, miljø og sikkerhet (HMS) når dere bygger og fikser trehytter i skogen. Vi oppfordrer også til at byggherrene og -kvinnene gjøre noe med spikre som stikker ut i hyttene.  Read more…

Velkommen til digital generalforsamling 2021

Velkommen til digital generalforsamling for alle medlemmer i Velforeningen Skadberg Sør onsdag 26. mai klokken 19:30. Frist for innmelding av saker er 14. mai, og disse må sendes til styret via e-post til post@skadbergsor.no eller legges i postkassen som tilhører Skadberg allè 23. Møtet vil bli strømmet på hjemmesiden, og det vil være mulig å ta kontakt med styret underveis via både chat og ordinær e-post. Saksliste og all nødvendig informasjon vil være tilgjengelig under fanen Generalforsamlinger.