Dokumenter til Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen, også kalt årsmøte, blir i år avholdt tirsdag 30. april kl. 1930 i den nye «Lavvoen» på Skadberg Barnehage, Skadberg Allé 2.

Under finner du dokumentasjon som årsberetningen, resultatregnskap og balanse.

Har du spørsmål til årsregnskapet, vennligst kontakt kontingent@skadbergsor.no eller post@skadbergsor.no 

Lavvoen er til venstre på bildet. Opphavsrett til bildet: Google Maps.