Klikk på kartet hvor observasjonen er gjort, før du trykker på «Registrer sak».