Siste nytt fra velforeningen

Les eldre innlegg ved å trykke på fanen "innlegg" i menyen.

Dugnad 2021

Dugnad – lørdag 8. mai Voksne kan arbeide i fellesskap: Vi ber beboere som har behov for å samarbeide om å avtale arbeidsoppgaver på forhånd, slik at en kan starte opp når på formiddagen det Read more…

Gjør det du kan, når du kan!

I dag har styrets leder i Velforeningen selv tatt initiativ til å rydde langs buskene ved innkjøringen til Skadberg Sør. Velforeningen inviterer til en lokal ryddedugnad for å fjerne søppel langs veien og ellers rundt Read more…

Har du spørsmål? Se om du finner under "FAQ" før du sender en henvendelse til styret.

FAQ

Hva gjør styret? Hva går kontingenten til?

Du får svar på flere spørsmål under "FAQ" som du finner øverst i menyen
Velforeningen

Velforeningen

Velforeningen skal ivareta felles interesser for beboerne innenfor området. Velforeningen skal bestyre og forvalte fellesarealene, innbefattet all beplantning og alle andre fritidsanlegg innenfor området som ligger utenfor de respektive boligers tomtegrenser, eller som ikke blir ivaretatt av Sola kommune.

Det er utarbeidet et eget oversiktskart for hvert grendelag/delfelt. Et kar som viser hvilke områder som er grendelagets eller velforeningens ansvar.

Velforeningen skal stå for tiltak som kan styre bomiljøet i sin alminnelighet.

Se vedtektene til Skadberg Sør her: https://skadbergsor.no/storage/vedtekter/Vedtekter_endret%202015.pdf

Vedlikehold av grøntarealer

Vedlikehold av grøntarealer

Store deler av utgiftene går til vedlikehold av området, og dette er f.eks. gressklipping, brøyting av snø, strøing av gangveier og trimming av hekk og fjerning av buskaser.

Under "Generalforsamlinger" kan du se budsjett og regnskap, og der kan du se detaljert hvor mye som går til de ulike postene.

Kontingent

Kontingent

Må jeg betale kontingent? Ja, du har både rett og plikt til å være medlem.

Samtlige husstander/boliger er forpliktet til å betale kontingent gjennom sitt huskjøp her på Skadberg Sør, i hht Vedtektenes § 1 og tinglyst forpliktelse, dette inkluderer også kontingent for sokkelleiligheter.

  • HentAvfall

Kontakt

Du finner også kontaktinformasjon på den enkelte grendelagsleder og ansvarsansvarlige under fanen "Styret"

Send e-post eller post til

post@skadbergsor.no

Velforeningen Skadberg Sør v/ Øyvind Vatne, Skadberg Alle 23, 4051 Sola

Ring til velforeningen

Øyvind Vatne

+47 992 39 508

Send en e-post