Sola kommune har beskrevet felles parkeringsregler for Skadberg Sør

All parkering innenfor planområdet er regulert som felles, og ikke offentlig, parkering. Det betyr at det er dere som sameie/eiere av boliger innenfor planen som disponerer parkeringsplassene i tråd med bestemmelsene. Det betyr at dette er et privatrettslig forhold og at parkeringen på felles parkering som ikke er i tråd med ønsket bruk/vedtekter/skilting av parkeringsplassene avsatt til felles parkering må løses av boligområdet selv. 

Det anmodes at sameier/borettslag informerer alle beboere om regler for bruk av felles parkeringsregler. Det bør også informeres om evt. bruk av et parkeringsselskap for håndheving av parkeringsreglene.

Parkeringsnormen:

Denne har en hvis form for fleksibilitet, ved at man kunne velge en kombinasjon av individuell parkering og felles eller bare felles. Felles parkering skal være for minimum 6 boenheter.

Det betyr at en leilighet på under 60 m2 kan enten ha en egen individuell parkeringsplass for privatbil + 0,5 plasser som summeres samen med felles parkering for de andre leilighetene man deler plasser med. Jeg har gitt noen regneeksempler under:

 

Eksempel 1:
6 leiligheter, alle under 60 m2 og med kombinasjon av felles og individuell parkering (parkeingsnorm for dette eksempelet er gulet ut i tabellen under.)

Regnestykket for felles p-plasser blir da:

6 leiligheter under 60 m2:  6*0,5 plasser= 3 felles p-plasser

Samlet antall p-plasser for de 6 leilighetene vil da bli 6 individuelle plasser + 3 felles plasser, totalt 9 p-plasser. Det vil si at hver leilighet har 1 privat/individuell p-plass. I tillegg deler de 6 leilighetene 3 felles gjesteparkering.

  

Eksempel 2

6 leiligheter under 60 m2 har kun felles parkering som de deler

Regnestykket for felles p-plasser blir da:

6 leiligheter under 60 m2:  6*1,2 plasser= 7,2 felles p-plasser, som rundes opp til 8 plasser

Samlet antall p-plasser for de 6 leilighetene vil da bli 0 individuelle plasser + 8 felles plasser.

 

Eksempel 3

10 leiligheter, hvorav 5 er under 60 m2 og 5 er over 90 m2. Alle leilighetene har en individuell p-plass og resten felles parkering:

5 leiligheter under 60 m2 med 0,5 felles= 2,5 felles p-plasser + 5 leiligheter over 90 med en individuell p-plass gir 1,2 felles p-plasser per leilighet

Regnestykket for felles p-plasser blir da:

5 leiligheter under 60 m2:  5*0,5 plasser=2,5 felles p-plasser

5 leiligheter over 90 m2 med 1 individuell p-plass:  5*1,2 plasser= 6 felles p-plasser

  • Dette gir 8,5 plasser, som rundes opp til 9 felles p-plasser for de 10 leilighetene

Samlet antall p-plasser for de 10 leilighetene vil da bli 10 individuelle plasser + 9 felles plasser, totalt 19 p-plasser.


Eksempel 4

Likt som eksempel 3, men de 5 leilighetene over 90 m2 har 2 individuelle plasser hver.

5 leiligheter under 60 m2:  5*0,5 plasser=2,5 felles p-plasser

5 leiligheter over 90 m2 med 2 individuell p-plass:  5*0,5 plasser= 2,5 felles p-plasser

  • Dette gir 5 felles p-plasser for de 10 leilighetene

Samlet antall p-plasser for de 10 leilighetene vil da bli 15 individuelle plasser + 5 felles plasser, totalt 20 p-plasser

 

Oppsummert:

Som det kommer frem av eksemplene over, vil antall p-plasser varier etter hvilke løsninger som ble valgt ved bygging av boligene. Reguleringsplanen gir valgmulighet. Dette kan tas opp på kommende årsmøter/generalforsamlinger, eller ved et felles møte for borettslag og sameie.