Det gjøres oppmerksom på at trehyttene i skogen er oppført på et automatisk freda kulturminne – en gravhaug fra jernalder. Gravhaugen er et fredet kulturminne og det er ikke lov å gjøre inngrep i eller sette opp installasjoner på haugen. Vi oppfordrer de ansvarlige for trehyttene til å ta disse ned og fjerne disse fra gravhaugen. Hyttene kan gjerne settes opp igjen et annet sted i skogen. Bilde under viser plasseringen av haugen.

Categories: Orientering