Generalforsamling 2019

Velkommen til generalforsamling for Velforeningen Skadberg Sør, torsdag 25. april kl. 19:30 på Skadberg skole i «trappa». Inngang i nordøstsiden. SAKSLISTE  1. Styrets beretning (Årsberetning)  2. Regnskap (Balanse 2018, Resultat 2018)  3. Budsjett 2019 /Revisorbekreftelse  4. Vedtektsendringer (?)  5. Innkommende saker   6. Valg    7. Orienteringer  8. Dugnad _____________________________________________________________ I år søker styret etter: – Styreleder Tar du utfordringen? Read more…