Lekeplassen i nye farger

Lekeplassen i Bøkevegen på felt E har blitt bekledd i nye farger. Kjell Petter Sola, med god dugnadsånd, har stått for dette flotte resultatet. Vi takker for flott innsats! Dette skaper økt trivsel og lekeplassen får mer liv. Dette ble gjort i juni 2019.

Borgen revet

Borgen før den ble revet i 2017
Info fra Sola kommune om borgen vår på Skadberg

Publisert den: 14.02.2017

«Borgen på Skadberg er ikke glemt. Vi har arbeidet med saken og nå kommet fram til at Borgen må rives. Dette er et kostbart utstyr som vil bli høyt prioritert i 2017. Det ble satt opp informasjon om dette på sperregjerdet rundt borgen. Overbygget til grillplassen har vi oppdaget store råteskader i. Rivning av overbygget vil bli prioritert tidlig i 2017. Hvorvidt det settes opp nytt overbygg er det ikke tatt stilling til.»

Riving av grillhytten

Riving av grillhytten
Riving av lekeslottet

Riving av lekeslottet
Riving av grillhytten

Riving av grillhytten