Skadberg Sør er delt inn i seks grendelag. Hvert grendelag består av fire til seks grendelagsrepresentanter.

Grendelagsrepresentantene skal:

  • være bindeledd mellom sine grendelagsmedlemmer og styret i velforeningen
  • fremme saker for styret i velforeningen etter ønske fra medlemmer eller på eget initiativ
  • ta opp saker av felles interesse for grendelagets medlemmer
  • ta initiativ til og støtte opp om felles velferdstiltak etc.
  • holde dugnad innen sitt delfelt
  • velge representant til styret i velforeningen
Grendelagsoversikt

Her finner du kart over feltet med fargekoder for de forskjellige grendelagene.

Grendelag, alle felt

Grendelag, alle felt
Delfelt F Delfelt E Delfelt D Delfelt C Delfelt B Delfelt A

NB! Grendelag E og G har slått seg sammen til ett grendelag.