Dokumenter til Generalforsamling 2023

Årsmøtet, eller generalforsamlingen, blir i år avholdt onsdag 26. april kl. 19 på trappene, atriumet, på Skadberg barneskole. Inngang på østsiden. 

Her har velforeningen Skadberg Sør har valgt å legge ut årsberetningen, resultatregnskap og balanse til alle beboere (medlemmer av Skadberg Sør). 

Har du spørsmål til årsregnskapet, vennligst kontakt kontingent @ skadbergsor . no eller post @ skadbergsor . no  med dine spørsmål.

Inngangen er til venstre på bildet. «Trappen» er rett på innsiden.