dugnad

Dugnad – lørdag 6. mai kl. 10-12

Voksne kan arbeide i fellesskap:

Vi ber beboere som har behov for å samarbeide om å avtale arbeidsoppgaver på forhånd, slik at en kan starte opp når på formiddagen det måtte passe.

Forslag til arbeidsoppgaver:

 • Fjerne mose og ugress langs kantene ved gangveier.
 • Koste og fjerne grus og sand i gater, gangveier, kummer og ved parkeringsplasser.
 • Koste og rydde søppelrom. Spyle skitne bossdunker.
 • Sand i sandkasser vendes og renses så godt som mulig.

Praktisk informasjon:

 • Oppsamlet sand og grus renses mest mulig og strøs utover på grusveier.
 • Avfallet som samles leveres i gjennomsiktige plastsekker til bemannet post ved fotballbanen mellom klokken 12.00 og 14.00.
 • Avfallet MÅ KILDESORTERES i ulike plastsekker for plast, biologisk og restavfall.
 • Privat avfall og andre ting folk ønsker å kvitte seg med blir ikke tatt imot. De som ønsker å bli kvitt egne gamle saker og ting kan selv bestille henting på hentavfall.no.

/English version

Dugnad – Saturday May 8th

Work together:

Residents who want to work together can coordinate this in advance, so it will be easier to start the work before noon.

Tasks:

 • Playgrounds should be swept. Sand in the sandboxes should be turned around. Remove
 • pebbles, fallen branches and any garbage that you can find.
 • Streets and parking areas should be swept along edges. Remove moss and garbage.
 • Garbage rooms should be swept and hosed. Remove things that do not belong there.
 • Flower beds. Remove weed and garbage.

Remember:

 • Never put sand and pebbles in plastic bags. Instead, spread it over other areas where sand naturally belongs.
 • Collected waste can be put at a post by the football field between 12.00 and 14.00.
 • Do not mix biological waste, plastic waste and other waste in the same plastic bags.
 • Private waste will not be accepted. If you need to get rid of old things, you can arrange that on your own at hentavfall.no.
Categories: Dugnad