Voksne kan arbeide i fellesskap:

Vi ber beboere som har behov for å samarbeide om å avtale arbeidsoppgaver på forhånd, slik at en kan starte opp når på formiddagen det måtte passe.

Forslag til arbeidsoppgaver:

 • Fjerne mose og ugress langs kantene ved gangveier.
 • Koste og fjerne grus og sand i gater, gangveier, kummer og ved parkeringsplasser.
 • Koste og rydde søppelrom. Spyle skitne bossdunker.
 • Sand i sandkasser vendes og renses så godt som mulig.

Praktisk informasjon:

 • Oppsamlet sand og grus renses mest mulig og strøs utover på grusveier.
 • Avfallet som samles leveres i gjennomsiktige plastsekker til bemannet post ved fotballbanen mellom klokken 12.00 og 14.00.
 • Avfallet MÅ KILDESORTERES i ulike plastsekker for plast, biologisk og restavfall.
 • Privat avfall og andre ting folk ønsker å kvitte seg med blir ikke tatt imot. De som ønsker å bli kvitt egne gamle saker og ting kan selv bestille henting på hentavfall.no.

Barn kan plukke boss:

Barn og andre som deltar med å plukke boss kan få en kinobillett som belønning. Møt opp ved fotballbanen klokken 10.00 for registrering og tildeling av område. Riktig type søppelsekker og plasthansker blir delt ut, men for barn med små hender kan det være en fordel å bruke noen gamle hansker man har liggende. Sand, blader eller kvister skal ikke legges i disse søppelsekkene. Fulle søppelsekker skal leveres til bemannet post ved fotballbanen mellom klokken 12.00 og 14.00. Belønningen til registrerte deltakere kan hentes hos Øyvind Vatne i Skadberg Allé 23 mellom kl. 15.00 og 18.00 samme dag, eller etter avtale (mobil 992 39 508)-

English version:

Dugnad – Saturday May 9th

Work together:

Residents who want to work together can coordinate this in advance, so it will be easier to start the work before noon.

Tasks:

 • Playgrounds should be swept. Sand in the sand boxes should be turned around. Remove pebbles, fallen branches and any garbage that you can find.
 • Streets and parking areas should be swept along edges. Remove moss and garbage.
 • Garbage rooms should be swept and hosed. Remove things that do not belong there.
 • Flower beds. Remove weed and garbage.

Remember:

 • Never put sand and pebbles in plastic bags. Instead, spread it over other areas where sand naturally belongs.
 • Collected waste can be put at a post by the football field between 12.00 and 14.00.
 • Do not mix biological waste, plastic waste and other waste in the same plastic bags.
 • Private waste will not be accepted. If you need to get rid of old things, you can arrange that on your own at hentavfall.no.

Children:

All children over four years of age can join by collecting garbage. Meet up and register by the football field at ten o’clock. The correct type of plastic bags will be handed out, along with plastic gloves. Sand, leaves and branches must not be collected in these plastic bags. Those who participate can receive a movie ticket as a reward. These can be picked up at Øyvind Vatne, Skadberg Allé 23 between 15.00 and 18.00 the same day (telephone number 992 39 508).

Categories: Dugnad