Riving av grillhytten i 2017. Arbeid utført av Stangeland på oppdrag for Sola kommune.

I 2017 ble grillhytten revet etter en beslutning hos Sola kommune som er eier av grillhytten.

Bakgrunnen var at det ble oppdaget at overbygget til grillplassen hadde store råteskader. Rivning av overbygget ble prioritert tidlig i 2017. Hvorvidt det settes opp et nytt overbygg ble det ikke tatt stilling til den gang. Nå har velforeningen kommet i dialog med kommunen angående et nytt overbygg. Dette gjør velforeningen da det er flere som har etterspurt overbygget for grilling og sosialt samvær. 

Når det gjelder finansiering av gjenoppbygging, så er det en sak velforeningen arbeider med. Velforeningen håper på at eier (kommunen) vil ta hovedbyrden.

Møtet mellom kommunen og velforeningen vil skje i uke 8. Velforeningen vil på et senere tidspunkt komme med resultatet fra møtet.

NB! Det er ikke sagt at grillhytten skal bli helt lik den som er tegnet. Utseende, høyde, andre mål er ikke fastsatt. Dette er utgangspunktet som velforeningen ser for seg det nye utseendet på grillhytten.

Grillhytten var populær da den hadde tak.

Grillhytten før (over) og i dag (under)

Categories: Grillhytten