Velforeningen arbeider med å få bygget et nytt tak over grillplassen eller grillhytta. Det forrige taket ble for noen år tilbake revet av kommunen av sikkerhetsmessige årsaker.

I første omgang sendes det en søknad til kommunen om å få bygge et nytt tak. Dessverre har det ikke vært mulig å spore opp de originale tegningene som må legges ved søknaden. Velforeningen har derfor engasjert en arkitekt til å utarbeide en skisse over en slik konstruksjon. Når denne er klar, sendes søknaden, og vi håper å få et svar i god tid før nyttår. Videre gjenstår det å få et kostnadsoverslag for et slikt bygg. Vi avventer dette fra et byggefirma.

Hittil har kommunen ikke gitt signaler om at det vil bli gitt økonomisk støtte til bygging. Neste steg blir da å se på om det er økonomisk realiserbart og eventuelt arbeide for at kommunen kan bistå med en delfinasiering.


0 Comments

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder