HentAvfall

Var du klar over at Sola kommune henter grovavfall gratis? Du trenger kun å fylle ut navn, adresse, e-post og mobilnummer. Enklere blir det ikke! Ved å gjøre dette er du med på å gjøre Skadberg Sør til en ren og fin plass å bo. Samtidig forenkler du ditt eget arbeidet ved å levere avfallet. Det er to fluer i en smekk! 

Vi håper du benytter deg av dette tilbudet neste gang du kaster større ting som ikke får plass i vanlige bosspann.

Informasjon fra Sola kommune angående Hent avfall:

Henteordning for hele Sola

Privathusholdninger i Sola kommune kan bestille gratis henting av grovavfall.

Grovavfall – avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. 

Avfallet skal settes ut mot kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall og farlig avfall settes avfallet frem kvelden før eller senest 07.30 på selve hentedagen.

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.