Parkeringsrett DP1 og DP2 ved Hasselvegen

Denne er en henvendelse til beboere i Heggvegen 1, 3, 5 og 7 fra velforeningen Skadber sør angående skiltene på bildet over. Vi er interessert i å få kontakt med dem som kjenner til hvem som har satt opp disse skiltene, siden de ser ut til å vise uriktig informasjon angående hvem som har rett til å parkere på parkeringsområdene de står oppført ved (DP1 og DP2). 

Reguleringsbestemmelsene for grendalag D sier at beboere i Heggvegen 1,3, 5 og 7 (felt DB2) har rett til å parkere egne og gjesters biler på parkeringsfeltene DP1 og DP2. I tillegg, står det at overskytende parkeringsplasser kan benyttes som gjesteparkering for beboere i felt DB1, DB3 og DB4 (se kart med oversikt over feltenes ulike benevnelser). 

Vennligst ta kontakt med velforeningen om du har nyttige opplysninger i saken (se kontaktinformasjon på velforeningens nettsider). Om det ikke blir lagt fram informasjon som tilsier at det som står på skiltene på bildet er korrekt, vil styret gå inn for å få dem fjernet innen kort tid. 

Mvh.
Øyvind Vatne
Leder i velforeningen

Categories: Orientering