I år er det igjen ønskelig å få gjennomført St. Hans. Velforeningen Skadberg Sør står for kostnadene for denne feiringen. I forbindelse med bålbygging har vi behov for noen som ikke er redd for å ta i et tak. Det vil bli løftet planker og paller. Hansker bør tas med.

Under selve feiringen er det behov for brannvakter som skal påse at det ikke er spredningsfare og at sikkerheten ivaretas. Etter feiringen vil det være behov for brannvakter som skal påse at glohaugen blir slukket på en forsvarlig måte. Dagen etter er det behov for rydding, og her har vi også behov for et lag på over fire personer.

I fjor var det ikke mulig å få til rebus på grunn av manglende frivillige. Vi håper at vi i år for noen som kan bidra til en kjekk rebus for alle barn. På hver post skal man stå vakt eller hjelpe barna til å løse ulike oppgaver.

Vi håper at du kan bidra til at vi får til en kjekk feiring for barna, for det er nettopp barna som står i sentrum under denne feiringen.

Vi trenger:
3-5 personer under bålbygging
4-6 personer som brannvakt
5-6 personer for rebus
3-5 personer for rydding av bålet dagen etter (mandag 24. juni)

Send en e-post til dugnad@skadbergsor.no dersom du kan bruke litt av din tid til å få til denne feiringen.


0 Comments

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder