Velforeningen Skadberg Sør deltok på innbyggermedvirkning - områdeplan for Bærheim

Tirsdag 26. november 2019 hadde Sola kommune sammen med Bærheim Byutvikling AS og Stav arkitekter AS invitert naboer, eiere, velforeningen, og de som måtte ønske, til informasjon og åpen dialog om planprosessen til utbyggingen av boligfelt på Bærheim. 

De ønsket også innspill til kommende høring, 29. januar 2020. Det var også gruppearbeid hvor deltakere fikk diskutere hvilke kvaliteter finnes i Skadberg-/Bærheimsområdet, og hvilke kvaliteter kan utbygging på Bærheim tilføre området.

På møtet deltok styremedlem Christopher A. Hartveit sammen med engasjert beboer fra Hasselvegen, Terje Byberg. 

Velforeningen har sendt følgende innspill til Sola kommune: 

Velforeningen Skadberg sør ønsker at;

– skogen ved Bærheim skal bevares i så stor grad som mulig, 

– at det skal bygges så mange større familieboliger som mulig i området. 

– det planlegges få og store lekeplasser/fellesområder, framfor å bygge mange små, 

– at området legges til rette for barnefamilier, med sykkelveier, gangveier og trafikksikkerhetstiltak og at 

– det planlegges mulighet for lading av el-biler, og god dekning av parkeringsplasser.

Velforeningen sendte også ved Terje Bybergs uttalelse med signatur fra beboere i området Hasselvegen.

Det var svarfrist for innsendelse den 12. desember 2019.

Les referat fra siste styremøte med vedlegg fra innbyggermedvirkingen, samt status på grillhytten her.

Categories: Orientering

0 Comments

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder