Tømming av sandfangere på Skadberg Sør

Tette sandfangere tømt Bildet viser tett sandfanger. Vi fant den ikke før vi måtte sparke vekk jord (du ser noen jordbiter som ble sparket vekk lenger oppe i bildet) JTR Gruppen, som er den blide og serviceinnstilte mammuten, har utført sandfangtømming av kummene i hele feltet til Skadberg Sør. Vi fikk tilbakemelding på at det var veldig mange overfylte sandfangere på området, som videre krevde en del spyling av tette avløp. Jobben tok derfor én dag ekstra. Med denne informasjonen håper vi at du ikke soper eller spyler ned all grus og annen skit ned i avløpene/sandfangerene i området (da Read more…

Dokumenter til generalforsamling 2020

Dokumenter til Generalforsamling 2020 Vi i velforeningen Skadberg Sør har valgt å utsette generalforsamlingen 2020 til myndighetene tillater slike sosiale sammenkomster. Vi ønsker likevel å dele årsberetningen, resultatregnskap og balanse med alle beboere (medlemmer av Skadberg Sør).  Skulle du ha spørsmål til årsregnskapet, vennligst kontakt kontingent @ skadbergsor . no med dine spørsmål.  Årsberetning 2019 Se PDF Resultatregnskap 2019 Se PDF Balanse 2019 Se PDF Budsjett 2020 Se PDF

Velforeningen Skadberg Sør søker ny styreleder for perioden 2020-2021

Gjør en innsats for beboere på Skadberg! Velforeningen søker etter en engasjert og fremoverlent person i nabolaget til leder for perioden 2020-2021. En styreleder får blant annet følgende: Oppgaver som både er utfordrende og inspirerende Mulighet til å kunne påvirke nærmiljøet med dine ønsker og meninger Få jobbe med folk som ønsker det beste for bomiljøet til Skadberg Sør Det vil også bli mulighet for å melde sin interesse til å bli med som styremedlem i velforeningen. Valg av grendelagsledere vil bli avholdt under det første styremøtet etter den årlige generalforsamlingen. Hvordan søker jeg? Skriv kort om deg selv og Read more…

Sola kommune og velforeningen møtes for å diskutere grillhytten

Riving av grillhytten i 2017. Arbeid utført av Stangeland på oppdrag for Sola kommune. I 2017 ble grillhytten revet etter en beslutning hos Sola kommune som er eier av grillhytten. Bakgrunnen var at det ble oppdaget at overbygget til grillplassen hadde store råteskader. Rivning av overbygget ble prioritert tidlig i 2017. Hvorvidt det settes opp et nytt overbygg ble det ikke tatt stilling til den gang. Nå har velforeningen kommet i dialog med kommunen angående et nytt overbygg. Dette gjør velforeningen da det er flere som har etterspurt overbygget for grilling og sosialt samvær.  Når det gjelder finansiering av gjenoppbygging, Read more…

Grillhytten

Velforeningen arbeider med å få bygget et nytt tak over grillplassen eller grillhytta. Det forrige taket ble for noen år tilbake revet av kommunen av sikkerhetsmessige årsaker. I første omgang sendes det en søknad til kommunen om å få bygge et nytt tak. Dessverre har det ikke vært mulig å spore opp de originale tegningene som må legges ved søknaden. Velforeningen har derfor engasjert en arkitekt til å utarbeide en skisse over en slik konstruksjon. Når denne er klar, sendes søknaden, og vi håper å få et svar i god tid før nyttår. Videre gjenstår det å få et kostnadsoverslag Read more…

Velforeningen deltok på innbyggermedvirkning – områdeplan for Bærheim

Velforeningen Skadberg Sør deltok på innbyggermedvirkning – områdeplan for Bærheim Tirsdag 26. november 2019 hadde Sola kommune sammen med Bærheim Byutvikling AS og Stav arkitekter AS invitert naboer, eiere, velforeningen, og de som måtte ønske, til informasjon og åpen dialog om planprosessen til utbyggingen av boligfelt på Bærheim.  De ønsket også innspill til kommende høring, 29. januar 2020. Det var også gruppearbeid hvor deltakere fikk diskutere hvilke kvaliteter finnes i Skadberg-/Bærheimsområdet, og hvilke kvaliteter kan utbygging på Bærheim tilføre området. På møtet deltok styremedlem Christopher A. Hartveit sammen med engasjert beboer fra Hasselvegen, Terje Byberg.  Velforeningen har sendt følgende innspill til Read more…